Content for id "container" Goes Here
Kop

Home2 Geschiedenis 2 Actueel2 Agenda2 Foto2 Bestuur2 Lid worden 2
Dirigent 2 Links2 contact2

Lid worden

Wat moet u weten over ons koor?

Wie is de dirigent?
Sinds augustus 1995 staat het koor onder de enthousiaste leiding van Wim van Lenthe.

Wat is ons repertoire?
Con Amore is in 1961 begonnen als operette/revue-koor. De laatste jaren richten we ons voornamelijk op licht klassiek, oud én modern, maar ook prachtige missen van Mozart, Haydn en Gounod. Ook hebben we een aantal projecten gedaan waarbij we met extra gastzangers onder meer het Requiem van J. Haydn, Die Sieben Worte Jesu am Kreuz van César Franck, het Requiem van Fauré en Die Sieben Letzten Worte van Joseph Haydn hebben ingestudeerd en uitgevoerd met een orkest.

Hoe is de samenstelling van het koor?
Het koor bestaat op dit moment uit 19 alten, 18 sopranen, 14 bassen en 11 tenoren. De koorleden komen uit Lemelerveld en (wijde) omgeving. Natuurlijk zijn ze allemaal lid geworden omdat ze graag zingen, maar velen zijn ook al heel veel jaren lid vanwege het plezier dat we met elkaar hebben tijdens en na de repetitie en tijdens onze activiteiten. Zo organiseren we elke twee jaar een uitje (tweedaagse reis). We hebben onder meer gezongen in de Basiliek in Oudenbosch en de Kathedraal St. Bavo in Haarlem. In 2011 jaar, hebben we, ter gelegenheid van ons vijftigjarig bestaan, een bezoek gebracht aan Rome en hebben we gezongen in de Kerk der Friezen. Tijdens ons tweedaagse uitje in oktober 2018 zullen we meewerken aan het Rooi Volkoren-festival in St. Oedenrode. Aan het festival doen ongeveer 1800 deelnemers mee! Tussen al deze Brabanders mogen wij als Con Amore ook drie keer een optreden van 20 minuten verzorgen op  verschillende locaties.
Vind je het  leuk om alvast een indruk te krijgen van het festival, ga dan naar www.rooivolkoren.nl.

Wanneer zijn de repetities?
Con Amore repeteert elke maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het r.-k. parochiecentrum aan de Posthoornweg (naast de r.-k. kerk) in Lemelerveld. De repetitie wordt onderbroken door een pauze, waarin (voor eigen rekening) koffie en thee kan worden gedronken. Na afloop is de bar open en deze consumpties dienen ook afgerekend te worden. Bij verhindering stellen wij het zeer op prijs als u zich afmeldt bij onze secretaresse, Ingeborg Hullegie.

Wat is de contributie?
De contributie is 120 euro per jaar. De contributie wordt per kwartaal via een automatische incasso geïnd. Het lidmaatschap kan alleen per jaar worden opgezegd. Mappen, muziek- en zangpartituren krijgt u in bruikleen en blijven eigendom van de vereniging

Concerten, optredens en kerkdiensten?
Elk jaar geven wij op de laatste zondag voor Kerstmis een concert. Dit kerstconcert, dat muzikaal wordt ondersteund door een (strijkers)orkest, is een terugkerend hoogtepunt, waar de koorleden erg naar uitkijken.
En aan het eind van het seizoen (eind juni) zingen we op het Veelkorenconcert van onze dirigent Wim van Lenthe. Hier presenteren zich alle koren waarvan Wim van Lenthe de dirigent is. Ook verzorgen wij de zang in een aantal (ongeveer tien) vieringen in de r.-k. kerk of de PKN-kerk in Lemelerveld. Ook hebben we de laatste jaren aan verschillende projecten gewerkt. Dit jaar hebben we, samen met een vijftiental gastzangers, rond Pasen het Passieconcert ‘Die Sieben Worte Jesus am Kreuz’ van César Franck uitgevoerd. Enthousiast geworden door de projectconcerten hebben zich de laatste jaren  nieuwe leden aangemeld uit Dalfsen, Ommen en omgeving.

Wat is onze ‘koorkleding’ (ons tenue)?
Bij kerkelijke hoogtijdagen, concerten en zingen ‘buiten de deur’ dragen de leden van Con Amore zwarte kleding en schoenen naar eigen keuze (dus geen grijs of donkerblauw of ...). Voor de mannen verstrekt het koor een stropdas en voor de dames is er een bijpassende zijden sjaal.

De jaarvergadering?

In het voorjaar houdt de vereniging haar jaarlijkse jaarvergadering, waarin onder meer worden besproken het jaarverslag van de secretaris, het financieel jaarverslag (ook van de kascontrolecommissie), het verslag van de muziekcommissie, algemene zaken, plannen voor het komende jaar, et cetera.

Wat is dat, ‘de laatste repetitie’?
Tijdens de laatste repetitie voor de zomervakantie (zes weken) wordt er weinig gezongen. Een fietstocht, puzzelrit, barbecue, een terrasje, van alles is er dan mogelijk. Dit uitstapje wordt door een groepje leden georganiseerd.De muziekcommissie?
De muziekcommissie komt met voorstellen met betrekking tot de muziekkeuze, het repertoire, het
organiseren van muzikale activiteiten etc. Deze voorstellen worden aan het bestuur voorgelegd. De muziekcommissie bestaat op dit moment uit Yvonne Boerdam, Wim Sibelt, Aly van Bremen, dirigent Wim van Lenthe en Johan Neppelenbroek als bestuurslid.

Staat uw vraag er niet bij?
Neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden of onze dirigent.

En wat vragen wij van u?
Eigenlijk niet veel.
Eigenlijk spreekt het voor zich.

Maar toch voor alle duidelijkheid:
- Dat u van zingen houdt.
- Dat u bij de repetities aanwezig bent.
- Dat wij ook op u kunnen rekenen (dus aanwezig bent) bij de concerten en kerkvieringen.
- Dat u zich afmeldt als u onverhoopt een keer niet kunt.

Eigenlijk valt dat wel mee toch?

Voor nieuwe leden:
Wij hopen dat u zin hebt gekregen om met ons mee te zingen. U bent vrij om een aantal repetities mee te doen en zo te ervaren of Con Amore bij u past. O ja, onze dirigent zal samen met u beoordelen in welk deel van het koor uw stem het beste tot zijn of haar recht komt. Kort gezegd of u sopraan, alt, tenor of bas bent.